Yritykset

Innostavaa työhyvinvointia

Hyvinvointia töissä ja sen ulkopuolella

Valmennuksemme tarkoituksena on luoda kehitystä sekä hyvinvoinnin että tuloksellisuuden näkökulmasta. Valmennuksessamme luomme henkilökohtaiset suunnitelmat työntekijöiden kanssa sekä yhteiset tavoitteet yrityksessä.

Kasvanut työtahti, vaatimukset ja paine ovat usein kuormittavia tekijöitä. Työn vaatimusten ja voimavarojen tasapainottaminen onkin tärkeä osa työtämme. Psykologinen kapasiteetti, kuten pystyvyys, resilienssi ja optimismi sekä erilaiset voimavarat usein ovatkin stressiltä suojaavia tekijöitä. Myös useat elämäntaidot, kuten sinnikkyys, hallinnan tunne ja tunnollisuus ovat tärkeitä tekijöitä sekä hyvinvoinnin että menestyksen kannalta (Steptoe & Wardle, 2017).

Mallissamme menestyvän organisaation tärkeitä tukipilareita ovat tavotteiden selkeys, hyvä työilmapiiri, laadukas johtaminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monista eri tekijöistä, joten autamme sekä yritystä että yksilöä luomaan kehityksen ilmapiiriä, jossa työn vaatimukset ja voimavarat ovat tasapainossa. Tarkoituksenamme onkin auttaa yritystä pääsemään haluttuun tulokseen, henkilöstöä voimaan hyvin ja luomaan pitkäkestoista kehitystä.

PALVELUT YRITYKSILLE

LUENNOT JA VALMENNUS

Inspiroivat luennot ja valmennukset auttavat yritystä ja yksilöä kohti haluttua päämäärää, konkreettisin askelin. Yleisimpiä aiheita ovat Hidden Factor- ja fysiikkavalmennus, työssä jaksaminen, tehokkuuden lisääminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi töissä ja sen ulkopuolella.

KOKONAISVALTAINEN KEHITYS

Työskentelemme 3-12 kuukauden projekteissa, joiden tarkoituksena on luoda kokonaisvaltaista ja pysyvää kehitystä sekä yritys- että yksilötasolla. Valmennus räätelöidään aina yrityksen tarpeiden mukaisesti, jossa luomme kehityksen ja hyvinvoinnin kulttuuria yritykseen.

TYHY- JA TYKYPÄIVÄT

Tarjoamme mukaansatempaavaa teemapäivää, joka vastaa yrityksen tarpeita. Haluaako yrityksesi lisää virtaa arkeen, palautua töistä paremmin tai lisätä tehokkuutta? Valmennuksemme tarkoituksena on vastata näitä tarpeita sekä tarjota työkaluja, joiden avulla kehitys voi jatkua myös tulevaisuudessa.

PROSESSI

TIETO

Valmennuksessamme määritämme ensin lähtötason ja suunnan, jota kohti haluamme mennä. Tämän jälkeen käymme läpi tärkeää tietoa halutuista aiheista, kuten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, työstä palautumisesta, ravinnosta sekä harjoittelusta.

SUUNNITELMA

Luomme yhdessä suunnitelman, joka auttaa sekä yksilöä että yritystä pääsemään lähtötilanteesta haluttuun päämäärään.

SEURANTA

Paras tapa varmistaa kehitystä on seuranta ja mittaaminen. Tarkoituksenamme on luoda pieniä ja pysyviä muutoksia, jotka luovat mahdollisimman hyvän tuloksen. Tämän kehityksen mittaaminen on elintärkeää, jotta tiedämme, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Joskus kehitys vaatii uusia toimintatapoja, joten nopea tilanteeseen reagointi on yksi kehityksen kulmakivistä.

PYSYVÄ MUUTOS

Valmennuksemme tarkoituksena on auttaa yksilöä ja yritystä luomaan kestävää kehitystä. Pelkkä tieto asiasta ei usein riitä muutokseen, joten työskentelemme aina yksilöstä lähtöisin. Pysyvän muutoksen kulmakiviä ovat sisäinen motivaatio, hyvinvointi, selkeät tavoitteet sekä suunnitelma niiden saavuttamiseksi.

Yrittäjän elämä on kiireistä ja hektistä.

Hidden Factorin valmennuksessa olen kuitenkin saanut motivaatiota harjoitteluun ja saanut itsestäni enemmän irti myös työelämässä.

Entisenä urheilijana pidän tavoitteellisesta harjoittelusta ja Hidden Factorin treenit ovat olleet juuri sitä mitä olen etsinyt.

Erityisesti valmennuksessa pidän sen kokonaisvaltaisestä ymmärryksestä sekä kyvystä motivoida valmennettavaa. Aina Suomessa vieraillessani harjoittelen Hidden Factorin mukana.

Simo J Lahtinen
Capteeni Oy

Opiskelijoillemme suunnattu ”Lecture about the happiness, joy and pain of exercise” oli mukaansa tempaava ja hyvin keskustelua herättävä alustus siitä, mitä kaikkea liikunta voikaan olla. Jokainen pystyi samaistumaan johonkin.

Liikunnan ammattilaistenkin on hyvä ottaa välillä vauhtia pysähtymisestä. Tämä lisää työhyvinvointiamme. Aleksi alusti hyvin aiheesta ja sai osallistujat heti olemaan aktiiviseti mukana ja pohtimaan omaa tilannettaan.

Anneli Mörä-Leino
Jyväskylän yliopisto

Teen päivittäin istumatyötä, joka kuormittaa jo valmiiksi ylitsetaipuvaa selkääni. Ongelman ratkaisu ei ole ollut helppo, sillä monet lääkärit ja fysioterapeutit ovat pyrkineet hoitamaan tästä johtuvia seurannaisia yksi kerrallaan.

Aleksin kanssa tilanteen läpikäynnin jälkeen suunniteltiin kokonaisvaltainen keskivartalon ohjelma ratkaisuksi tukielinten vahvistamiseen. Näin porauduttiin suoraan juurisyyhyn, jonka kanssa operointi eliminoi myös muita haittaoireita.

Atte Koskinen
Tuotannon suunnittelija

Kiinnoistuitko? Jätä yhteydenottopyynto ja me otamme sinuun yhteyttä